Nasza platforma szkoleniowa z kursem online z zakresu rolnictwa społecznego dostępna będzie wkrótce. Oto wideo z ostatnich działań w ramach naszego projektu!

ctf logo top

 

W dniach 17-18 września 2019 roku odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki projektu CARE-T-FARMS pn. „Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z partnerami projektu z Belgii, Hiszpani, Polski, Turcji i Włoch. Wydarzenie poprzedzało spotkanie przedstawicieli instytucji partnerskich, które odbyło się 16 września 2019 roku w siedzibie CDR O/Kraków (więcej szczegółów o samym projekcie na stronie: http://www.care-t-farms.eu).

IMG 9871

Konferencja skierowana była do szerokiego grona osób zainteresowanych tematem rolnictwa społecznego oraz gospodarstw opiekuńczych. W wydarzeniu wzięli udział doradcy rolniczy, rolnicy, studenci, pracownicy naukowi, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji, a także goście z zagranicy - przedstawiciele instytucji partnerskich projektu.

                                                 IMG 9918 IMG 9923

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia Pan Massimo Cannalichio (Umbria Servizi all’Impresa srl, Włochy) zaprezentował cele i rezultaty projektu. Następnie Panie Józefina Król i Karolina Boba (CDR O/Kraków) zademonstrowały platformę szkoleniową CARE-T-FARMS. Uczestnicy mieli także możliwość przetestowania poszczególnych jej funkcjonalności. W drugiej części dnia odbyła się wizyta studyjna na „Farmie Życia” w Więckowicach.

                                                 IMG 9957 IMG 9931

Farma Życia to ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Infrastruktura ośrodka obejmuje 2 wielofunkcyjne budynki, w których wydzielone są części mieszkalne, wchodzące w skład działającego tam Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" w Więckowicach, pracownie terapeutyczne (rękodzieła/sztuki użytkowej, gospodarstwa domowego, edukacyjna, komputerowa, krawiecka i plastyczna, rehabilitacji ruchowej, ogrodnicza, stolarska), będące częścią odrębnej struktury - Dziennego Centrum Aktywności, oraz zaplecze biurowe i gospodarcze.
Teren ośrodka to 7 ha ekologiczne gospodarstwo rolno-sadownicze z warzywnikiem, sadem, jagodnikiem, terenami rekreacyjnymi i zielonymi. To właśnie ekologiczne gospodarstwo ma kluczowe znaczenie terapeutyczne w ramach tzw. "zielonej terapii", w trakcie której dorosłe osoby z autyzmem uczą się podstawowych czynności zawodowych, współpracy, pełnienia ról społecznych (więcej o farmie na stronie: http://www.farma.org.pl/dzialalnosc-2/farma-zycia.html).

Drugi dzień wydarzenia poświęcony był koncepcji rolnictwa społecznego jako innowacyjnego podejścia pozwalającego łączyć działalność rolniczą z działalnością o charakterze: społecznym zdrowotnym, opiekuńczym czy edukacyjnym. Jako pierwsza została zaprezentowana przez Panią Elżbietę Dziasek (CDR O/Kraków) koncepcja opracowanego kursu szkoleniowego CARE-T-FARMS, który składa się z trzech modułów: opiekun, menedżer i specjalista w gospodarstwie społecznym. Wyjaśniono pojęcia, które pojawiają się w trakcie kursu, omówiono jego strukturę, a także odniesiono go do kontekstu szerszych działań realizowanych w krakowskim oddziale CDR na rzecz rozwoju zielonej opieki w Polsce. Następnie Pani Aleksandra Bielińska (KPODR w Minikowie) zaprezentowała znaczenie rolnictwa społecznego w odniesieniu do wykluczenia społecznego, prezentując także wybrane doświadczenia gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim. Pan Edward Bolak (Farma Życia) skupił uwagę na tym, w jaki sposób funkcjonowanie gospodarstwa rolnego powinno być dostosowane do specjalnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, odnosząc się do przykładu Farmy Życia. O efektach terapii prowadzonej w gospodarstwie rolnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu opowiedziała Pani Patrycja Żurek (Farma Życia), która jako instruktor-terapeuta ogrodnictwa pracuje bezpośrednio z uczestnikami Farmy Życia.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym z udziałem wszystkich prelegentów i uczestników konferencji. W jego trakcie zwrócono uwagę na kilka kwestii, które są istotne z punktu widzenia dalszych prac nad tematem rolnictwa społecznego w Polsce. Wskazano m.in. na konieczność kształcenia kadry gospodarstwa społecznego. W tym zakresie pomocne będą materiały i platforma szkoleniowa opracowane w trakcie realizacji projektu CARE-T-FARMS.

 

erasmus logo polish

group logos

Polish ME Save the Date

Zapraszamy na wydarzenie upowszechniające wyniki projektu, które odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 września 2019 roku.

Szczegóły wydarzenia wkrótce na stronie https://www.cdr.gov.pl/.

 
Thierry de l'Escaille, sekretarz generalny European Landowners' Organization omawia projekt ERASMUS + Care-T-Farms (w języku angielskim).

Projekt CARE-T-FARMS oraz „Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja” zostały udostępnione w artykule na stronie internetowej Euromontana. Czy jesteś zainteresowany zapoznaniem się z tematem z perspektywy naszych odbiorców? Przeczytaj tutaj!